Tryggere bygninger


Sikkerhet på byggeplassen er avgjørende, men det er også nødvendig å sørge for at bygningene dine er sikre på lang sikt.


Risikoreduksjon er ikke en engangsforeteelse. Det er et løpende ansvar, gjennom hele prosjektprosessen, og gjennom hele livsløpet til bygningen. Vi har her samlet noen viktige ting du bør tenke over for å sikre at denne fremgangsmåten lykkes.

Bruk moderne byggemetoder på en smart måte.


Først og fremst er bruk av moderne byggemetoder viktig for å minimere risikoer på arbeidsplassen. Det er ikke uten grunn at bygningsforskrifter og helse- og sikkerhetsstandarder stadig oppdateres: fordi vi hele tiden finner smartere måter å gjøre ting på. Øverst på prioriteringslisten er, som alltid, å redusere risiko.

Vi kan ikke få understreket nok hvordan det å gjøre stadig bedre bruk av prinsippene her er avgjørende for sikkerhet, både på kort og lang sikt.

Samle inn data på forhånd…


Design- og spesifikasjonsprosessen er i seg selv datastyrt. Etter hvert som bygge- og anleggsbransjen lærer mer om bygningsinformasjonsmodellering (BIM), får du tilgang til en hel verden av data som hjelper deg å bygge sikkerhet inn i bygningskonstruksjonen. Utover dette kan det å hente inn data fra begynnelsen av, og å forstå dem, hjelpe deg å utarbeide byggerekkefølger på en måte som reduserer risikoen. Så, før du går i gang, bruk data for å ta mer veloverveide beslutninger når det gjelder risiko.

...og vær smart hele tiden

Siden Tingenes Internett (IoT) i økende grad integrerer data og fysisk utstyr, kan du i denne forbindelse gjøre risikoreduksjon til en prosess i kontinuerlig forbedring. Bygg inn intelligens Kontinuerlig overvåking og kommunikasjonssystemer bør være en del av prosessen din og av selve bygningen, slik at du med en gang varsles om tiltak som bør gjøres, enten det er reparasjon, utskifting eller sertifisering på nytt.

Etter hvert som denne teknologien utvikler seg, vil du se stadig mer bruk av VR og AR, så vel som mer nøyaktige AI-rutiner som hjelper til med forutsigbart og forebyggende vedlikehold. Men allerede nå er intelligens avgjørende for å sørge for sikkerhet gjennom hele bygningens levetid.

Se på fallsikring fra et langsiktig perspektiv


Vi kan Fallsikring. Og vi vet at for å få det beste ut av fallsikringssystemene kreves et ovenfra-og-ned-perspektiv og en langsiktig tilnærming. Du må behandle fallsikringssystemet på samme måte som du behandler bygningen: ta hensyn til hele levetiden til systemet. Valget ditt bør være solid og pålitelig, for å beskytte både menneskene og bygningskonstruksjonen.

På samme måte som forebyggende vedlikehold alltid er å foretrekke fremfor reparasjoner i farten, bør systemet innfri dine fremtidige behov for vedlikehold gjennom hele dets levetid og gjennom bygningens levetid, som designet.
Laster
Laster
Close now