Moderne byggemetoder


Fremgangsmåtene og prinsippene i moderne byggemetoder kan gjøre byggeprosessen raskere og enklere for deg.


Gjennom å samle ekstern produksjon og bygging på stedet står moderne byggemetoder i spissen for en ny trend innen arkitektur og bygging. En modulbasert og fleksibel tilnærmingsmåte som reduserer tidsforbruk, kostnader og miljøpåvirkning. Slik kan det gjøres…

Realisere fordelene


Moderne byggemetoder er hovedsakelig et forsøk på å bygge raskere og smartere gjennom å gjøre leveransekjeden strømlinjet og synkronisere aktivitetene som foregår eksternt og på selve byggeplassen. Og ser vi på fordelene, er det ingen tvil om at dette er den riktige retningen å gå. Å redusere byggetiden, bedre kvaliteten og ensartetheten og tette kompetansegapet har en positiv innvirkning på hele byggeprosessen. Imidlertid er det viktig å velge riktige metode – og alt starter med logistikk.

Plan for logistikk


En synkronisering av ekstern produksjon av systemer og løsninger med byggeprosessen på stedet må skje gradvis. En full og umiddelbar innføring av moderne byggemetoder ville raskt bli hindret på grunn av logistikk – et gjennomsnittlig transportkjøretøy har bare plass til en viss mengde materialer. I stedet bør planlegging og logistikk bli en del av prosessen – det er viktig å jobbe for at leveransene skjer akkurat i tide og at man alltid har god oversikt over alle prosjektdata og bevegelser. Imidlertid finnes det andre løsninger som kan forsterke denne metoden...

Bygge selv


Bygningsartikler er i ferd med å bli stadig mer “plattformprodukter”. Produsentene reduserer montasjetiden på byggeplassen ved å levere løsninger som “delepakker”; noe som krever standardutstyr, minimalt med arbeid og ingen spesialkompetanse. Moderne byggemetoder er annen måte å gjøre prosessene på byggeplassen strømlinjet på, ved å bringe deler av montasjefokuset inn i produksjonsfasen.

Dette krever naturligvis at leveransekjeden engasjerer seg på et tidlig stadium og samarbeider på et høyere plan for å gjøre livet enklere og mer effektivt for alle.

Se det større bildet


I siste instans er dette knyttet til vår endelige anbefaling når det gjelder en byggeplass som er drevet av moderne byggemetoder: En helhetstenkning fremfor et fokus på delene. Hele systemer, hele prosjekter, hele bygninger. For at moderne byggemetoder skal fungere er det helt avgjørende å ha et bredt perspektiv på prosessen fra A til Å.

Det er noe vi gjør i SFS gjennom å utvikle og levere totalløsninger og ikke bare produkter. Gjennom en leveransekjede som er preget av samarbeid kan vi levere skreddersydde systemer til hele bygningsfasaden. Det vil gjøre bygningene dine sikrere og tryggere, og prosjektet kan gjennomføres på en smidigere måte. Vi er klar over at vi kun er en del av en helhet, men det er en slik tilnærmingsmåte som former byggebransjens fremtid og gjør den bedre.
Laster
Laster
Close now