NV10


NV10 er NVELOPE-systemet som egner seg for montering av synlig eller skjult innfesting av plankekledning utenfor byggeplassen/på fabrikken.

NV10 er NVELOPE-systemet som egner seg for montering av synlig eller skjult innfesting av plankekledning utenfor byggeplassen/på fabrikken. På samme måte som NVELOPEs andre systemer tar også NV10 utgangspunkt i NV1: en 60 x 40 vertikal L-profil, som festes i støttebraketten med en SR2-skrue. Vi har støttebraketter for ethvert underlag. NV3-skinnen festes horisontalt til L-profilen, som NV3-opphengene deretter festes på.

Egenskaper
Fasadeplatene festes til NV10s vertikale skinne (standardlengde på 3 m som kan tilpasses før levering, eller på byggeplassen), ved å bruke én av tre følgende metoder: synlig innfesting med nagler, strukturell liming med Sika limsystem og tape, eller skjult mekanisk innfesting med Keilforankring gjennom NV10s vertikale skinne. Siden platene festes til et opphengssystem separat fra støtterammen, kan monteringen av systemet skje utenfor byggeplassen eller på fabrikken. Dette er en fordel ved bruk av limprodukt fra Sika da det er en væravhengig monteringsmetode.

For skjult mekanisk innfesting må hull bores inn bak på NV1-skinnen til Keil-forankringene.

NV3-opphengene festes bak på den vertikale NV10-skinnen. Dette kan gjøres utenfor byggeplassen. NV3-opphengene henges på den horisontale NV3-skinnen på byggeplassen. Støttebrakettens justeringsområde kan brukes for nivå og justering mellom underlag og bæresystem, mens justeringsskruen på de øverste opphengene kan brukes for endelig tilpassing og justering.

NV10-systemet kan også brukes for å lage større (tilpasset forholdene på byggeplassen) fasadeplater av plankekledning. Planker, i alle bredder, monteres i plateformat. Antall forankringer og oppheng justeres for å tilpasses vindhastighet og vekt på den oppbygde platen.

Nedlastinger

    
Laster
Laster
Close now