Juridiske Betingelser

Ansvarlig og redaksjon

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
dataprotection@sfs.com 


Ansvarserklæring


Juridisk merknad
Ansvarlig for dette nettstedet er SFS intec AG, Rosenbergsaustrasse 10, CH-9435 Heerbrugg. Juridisk ansvarlig for SFS intec AG er konsernledelsen.
Organisasjonsnr. CH-320.3.008.842-8
Merverdiavgiftsnummer (Sveits): CHE-116.276.910
Kontakt: dataprotection@sfs.com 

Ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å kvalitetssikre innholdet på dette nettstedet. Det gis imidlertid ingen garantier om at nformasjonen til enhver tid er oppdatert, korrekt, nøyaktig eller fullstendig. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader som direkte eller indirekte følger av informasjonen som gis på dette nettstedet. SFS intec konsernet påtar seg heller ikke noe ansvar for innholdet på nettstedene til tredjeparter, som det henvises til på dette nettstedet.

Varemerker
Alle varemerker, logoer, emblemer og liknende på dette nettstedet tilhører SFS intec-konsernet med mindre noe annet er oppgitt.

Lisenser
Immaterielle eiendeler, for eksempel patenter, varemerker og opphavsretter, som publiseres på dette nettstedet,
er opphavsrettslig beskyttet.

Opphavsrett
Copyright SFS intec AG, CH-9435 Heerbrugg. Med enerett.

Tekst, bilder, grafikk, layout, musikk, animasjoner og videoer på dette nettstedet er beskyttet i henhold til lover om opphavsrett og andre lover om beskyttelse av rettigheter. Innholdet på dette nettstedet må ikke kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter i kommersielt øyemed. Bilder på dette nettstedet kan tilhøre tredjeparter.
Laster
Laster
Close now