Digital konstruksjon


SFS er klar over at digital konstruksjon er viktig. Derfor er vi et foregangsselskap på området.


Den digitale konstruksjonsalderen og IoT er her, og når det gjelder alt fra BIM (bygningsinformasjonsmodellering) til stordata kan SFS hjelpe deg med å forstå helheten og gjøre jobben enklere for deg. Enten det dreier seg om å se nærmere på festeelementer og tilbehør, demonstrere montering av takbelegg eller designe støtterammesystemer, skjer alt vi gjør digitalt.

Det betyr at vi bruker data ikke bare i forbindelse med design og spesifikasjoner, men også som et aktivt hjelpemiddel i konstruksjon, nøyaktige beregninger av et byggs livssykluskostnader samt for å sikre optimal bygningsutførelse.

Slik bruker vi digital teknologi


Den viktigste tilnærmingsmåten for SFS er å “finne opp suksess sammen”. Når det gjelder digital teknologi, samarbeider vi med partnere og kunder for å levere en sømløs, integrert prosess. Dette gjør vi på mange ulike måter:

For montører og entreprenører
Vi ønsker å redusere tiden du må bruke på byggeplassen til et minimum, og sørger for at du mottar de riktige produktene og at de blir montert korrekt første gang. Ved hjelp av moderne byggemetoder og vår nettbaserte bank med læreprogrammer og videoer har vi en mengde digitalt innhold som kan hjelpe deg med å velge de optimale produktene for de ulike bruksområdene.

For arkitekter og alle som jobber med spesifikasjoner
Alle produktene våre fra festeelementer og tilbehør til fallsikringssystemer er tilgjengelige med tekninsk data. Dataene kan brukes både under konstruksjon og når bygninger må dekonstrueres i forbindelse med gjenbruk

For virksomheter og byggherrer
SFS er svært opptatt av å sikre at prosjekter og bygg leveres til avtalt tid og innenfor budsjett. Til dette formålet bruker vi såkalt “Digital Twin”, en teknologi basert på utvidet virkelighet som gir større forståelse for bygningsutførelsen. Ved hjelp av intelligente produkter som formidler ytelse kan vi bidra når det gjelder å ta beslutninger om fremtidig vedlikehold. Det gir deg bedre oversikt, ikke bare over anleggskostnader som skal betales på forskudd, men også de totale livssykluskostnadene og byggets bærekraft.

For våre partnere
Vi er en proaktiv digital virksomhet som hele tiden lærer og blir bedre for hvert prosjekt og bygg vi bidrar til å skape. Det innebærer at vi engasjerer oss i en så tidlig fase som mulig for å forstå prosjektspesifikasjoner og sørge for at dataene våre er tilgjengelige i anvendelige formater som gjør at du kan få en blomstrende virksomhet.

Ønsker du mer informasjon må du gjerne kontakte oss.
Laster
Laster
Close now