SFS Group og Solvatten har inngått et strategisk partnerskap for å fremme rent og varmt vann. 

 

Den 22. mars i år, på Verdens vanndag, kunngjorde SFS Group sitt nye strategiske partnerskap med Solvatten.


Solvatten er en kombinert vannrenser og vannvarmer som er designet for å møte behovene til familier som lever utenfor det tradisjonelle strømnettet i utviklingsland der tilgangen til rent vann og infrastruktur er begrenset. SFS har optimalisert festeelementene i de bærbare vannbeholderne for å oppfylle høye krav til levetid og korrosjonsbestandighet, og leverer disse elementene til Solvatten sammen med økonomisk støtte hvert år. 
Solvatten AB er et innovativt selskap basert i Stockholm, Sverige, og deres produkt Solvatten® bruker solenergi til å rense og varme opp vann på en miljøvennlig måte. Gjennom grundig evaluering av materialene sikrer de både bærekraftig produksjon og lang levetid for vannbeholderne. Sammen med ekspertene hos SFS Group har de utviklet høykvalitets- og presisjonskomponenter.
"Vi er glade for å kunngjøre at SFS har utvidet sin støtte til vårt  viktige oppdrag  Med deres kunnskap, teknologi og økonomiske bidrag kan vi øke vår påvirkning, med start i vårt prosjekt i Uganda. Dette partnerskapet er en milepæl på vår reise, og vi ser frem til den positive endringen det vil medføre for samfunn i nød. Vi oppfordrer andre organisasjoner og stiftelser til å bli med oss i dette viktige arbeidet, for å redusere utslippene og fremme bruk av solen, vår reneste kilde, for å behandle og varme opp vann,"
sier Solvattens grunnlegger Petra Wadström

Verdifulle forbedringer for både miljø og samfunn

Innen 2024 vil omtrent 640 familier i flyktningleirene i Uganda få tilgang til livsforandrende forbedringer. Disse familiene har ofte opplevd traumer fra klimadrevet migrasjon, naturkatastrofer, konflikter og sosial uro. Gjennom Solvatten® vil de kunne nyte rent og varmt vann, noe som reduserer risikoen for sykdommer og senker energikostnadene for oppvarming. De totale årlige besparelsene anslås å være rundt 650 tonn CO2.

"Vi er stolte av partnerskapet vårt med Solvatten, en fantastisk partner som deler verdiene og målene våre. Effektene av dette samarbeidet er imponerende: for det første reduserer Solvatten® CO2-utslippene. For det andre vil de berørte individene - ofte kvinner - få mer tid til utdanning i stedet for å måtte bruke tid på å hente rent vann," sier Jens Breu, administrerende direktør i SFS.

Les mer om "Solvatten" her 
Laster
Laster
Close now