Powerhouse Trondheim

Powerhouse Brattørkaia - verdens nordligste Plusshus

Beskrivelse
Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.
Bygget er tegnet utifra at miljøet er i sentrum for utformingen og ut i fra det skapes det en ny type arkitektur. For Powerhouse Brattørkaia er miljø og energi vært utgangs punktet for form, mens maks utnyttelse av sol har gitt  byggets spennende og ikoniske arkitektur. Solkraft og annen fornybar energi, samt et ekstremt lavt energiforbruk, sørger for at det blir et plusshus. Bygningen er svært tett med lite behov for oppvarming og med god ventilasjon. Arbeidskomforten er  svært god, med mye godt lys og luft i spennende lokaler med god utsikt over Trondheimsfjorden og Munkholmen.

Fakta
For Entra er det montert NV3 system for skjult innfesting av solcellepanel på fasaden. Solcellepanel på taket er montert på SFS baseplater som er mekanisk forankret til underlaget.

Powerhouse Trondheim


Arkitekt
Snøhetta

Hoved entreprenør
Skanska AS

Under entreprenør
Solcellespecialisten

Størrelse
Ca 3000 Kvm
Laster
Laster
Close now