Vindlastberegninger


I henhold til NS-EN1991-1-4


Blant tjenestene SFS tilbyr er vindlastberegning for å gi veiledning om beregning av avstand mellom festemidler og antall festemidler nødvendig for prosjektet. Dette gjelder vanligvis for mekanisk sammenføyning av jevntykk isolasjon eller fallisolasjon og/eller ettlagsmembraner til ulike bærende underlag. Beregningen gir følgende informasjon:
  • Type festemidler og kombinasjoner for materialene som skal festes
  • Avstand mellom festemidler
  • Ca. antall festemidler
  • Festemønster for aktuelt tak

Beregningene utføres i henhold til NS-EN1991-1-4 og TPF/Sintef sineanvisninger.

Beregningene utføres vanligvis for følgende systemer:
  • Flate taksystemer (isolasjon, ettlagsmembran)

Vindlastberegninger kan utføres sammen med stedsspesifikke uttrekkstester for å sikre at beregnet belastning kan anvendes.
Laster
Laster
Close now