Miljøpåvirkning


Det er viktig å ta vare på miljøet. Og derfor er det en viktig målsetting for oss å redusere miljøpåvirkningen som byggevirksomheten forårsaker.


SFS ønsker å sikre bygningene som vi bor, arbeider og leker i, og viktigst av alt, sikre verdens fremtid. En av våre tilnærmingsmåter til dette er å finne ut hvordan vi kan minimere miljøpåvirkningen til prosjektene vi jobber med samt vårt eget klimaavtrykk. Det omfatter en konstant foredling av våre produksjonsprosesser, en analyse av hvordan vi kan bidra til å ta bedre beslutninger i byggeprosessen og skape måter å redusere kostnadene gjennom hele livssyklusen på.

Varmeytelse


En viktig faktor for å kunne redusere miljøpåvirkningen er å utnytte verdens ressurser på en bedre måte. Når det gjelder bygg, må vi se nærmere på hvordan vi kan redusere energiforbruket på grunn av varmetap, noe som er blant det aller viktigste i vårt menneskeskapte miljø.

I samarbeid med spesialistfirmaene våre gjør SFS en stor innsats for å sikre at klimaskall reduserer varmelekkasjer – alt fra bruk av riktige typer festeelementer og tilbehør til å maksimere ytelsen til isolasjonsmaterialer ved å redusere kuldebroer.

SFS’ arv og kvalitet


For å bistå ytterligere i beslutninger vedrørende byggeprosesser har SFS en rekke digitale verktøy for bygningsdesign, og vi legger stadig til nye, verdifulle data og lærdom i disse verktøyene for å bli bedre.

Med vår arv når det gjelder produksjon av festeelementer og tilbehør, sammen med våre ISO-godkjente testfasiliteter, fortsetter vi å investere og designe innovative produkter som medfører høyere varmeytelse.

Kostnader gjennom hele livssyklusen


Miljøpåvirkningen reduserer ikke ene og alene av bygninger som er i bruk i øyeblikket. Vi forventer at 80 % av bygningsmassen som er i bruk i 2050, vil bli bygget nå.

Det betyr at i tillegg til å være varmeefektive må bygninger og produktene i dem vare lenge. Service- og vedlikeholdsbehovene må også bli mindre, siden alle unødige tiltak medfører høyere karbonutslipp.

BIM og digital konstruksjon


I arbeidet med å oppnå dette benytter vi data, BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og digitale teknologier innen utvidet virkelighet. Ved hjelp av disse verktøyene kan vi informere beslutningstakere om hvor lenge ulike komponenter forventes å vare samt når byggene krever vedlikehold for å bevare ytelsen.

Med BIM-designdata har vi en pålitelig måte å vise produkter på, som kan brukes om igjen i nye bygninger når de gamle har nådd slutten av sin levetid. SFS benytter seg dessuten av EPD-er (miljødeklarasjonserklæringer) for å skape full klarhet og transparens rundt vårt klimaavtrykk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker digital teknologi i konstruksjonsarbeidet på siden digital konstruksjon
Laster
Laster
Close now