Salmon Evolution

Informasjon

De siste årene har det vært en betydelig økning i etterspørselen etter laks på verdensbasis. Derfor har Norge, en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, tatt grep for å utvide produksjonskapasiteten.
Det siste steget i denne utvidelsen var ferdigstillelsen av første fase av et nytt lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy i april 2023. Anlegget er strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til friskt sjøvann og tilgang på fornybar energi.

Det nye anlegget forventes å produsere rundt 940 tonn laks årlig, og full produksjonskapasitet forventes å være nådd innen utgangen av 2023.
Den andre fasen av prosjektet er i gang og skal etter planen være ferdig i 2025. Når den er ferdig, vil denne doble den årlige produksjonskapasiteten til svimlende 15 800 tonn.

Fakta
SFS Group Norway har levert fallsikringssystemer til lakseoppdretts anlegget på Harøy. Vårt fallsikringssystem vil sikre taket av hvert laksekar. Hittil har 12 tanker som er 13 meter høye, hver med 5000 m3 sjøvann, allerede blitt utstyrt med SFS Fallsikringssutstyr.
Prosjektet er planlagt ferdig 2025!

Salmon Evolution Harøy


Arkitekt
Artec Aqua

Taktekker
Membrantak AS

Størrelse
1600 m med vaier
300stk baseplater
Fordelt på 37 Strekk/Systemer

Laster
Laster
Close now