Bærekraft og etikk


Som en ansvarlig virksomhet er vi opptatt av å sikre fremtiden til planeten vår.


Det betyr å jobbe både grønnere og smartere. Vi er en partner du kan stole på. Vi leverer de riktige løsningene helt fra begynnelsen, som garantert vil fungere og som hjelper deg med å redusere avfallsmengden og bygge raskere, mer effektivt og med mindre miljøpåvirkning.

Løsninger som holder tett


Byggeprosjekter er underlagt streng testing for å måle effektivitet og ytelse. Systemer fra SFS er konstruert for å hjelpe deg med å oppfylle standardene for systemenes bærekraft. Testing av lufttetthet er bare ett eksempel. Våre festeelementer gir maksimal lufttetthet ved tetningspunkter, og mange av dem er pulverlakkert for å redusere forekomsten av korrosjon over tid.

Dette bidrar til bedre termisk ytelse, med en målbar effekt på U-verdiene samtidig som det reduserer behovet for reparasjoner og vedlikehold på lang sikt og dermed også bygningens langsiktige miljøpåvirkning.

Project Builder: Digital spesifikasjon som hjelper deg med å bygge bedre


Å jobbe bærekraftig krever en høy grad av presisjon gjennom hele byggeprosessen. Det krever smart tenkning, et langsiktig perspektiv og raskere og mer strømlinjede prosesser. Project Builder kan hjelpe deg med å oppnå dette. Det er et effektivt digitalt beregnings- og spesifikasjonsverktøy som hjelper dere med å velge de beste systemene og løsningene til prosjektet, raskere og enklere enn noen gang og som gir lavere kostnader og mindre miljøpåvirkning.


En etisk holdning for en trygg fremtid


For kolleger og kunder er vi en etisk og ansvarlig partner som hjelper deg med å innfri dine miljøforpliktelser og som alltid opptrer åpent og ærlig i samspillet med deg. Takket være dette sørger vi for strømlinjede relasjoner gjennom hele leveransekjeden og bidrar til at alle kan jobbe raskere, smartere og mer miljøvennlig. Slik gjør vi vårt ikke bare når det gjelder å trygge fremtiden for bygninger, folk og virksomheter, men også for å trygge fremtiden til vår verden.

Sanksjoner mot  Russland 


Laster
Laster
Close now